ขอลบได้ไหม? ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไป

#PDPAKnowledge | รู้ไว้! ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราสามารถขอลบข้อมูลส่วนตัวจากเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานได้

เคยสงสัยไหมว่า เมื่อเราเข้าใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ แล้วเว็บดังกล่าวได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราไป ไม่ว่าจะจากการกรอกข้อมูล หรือการเก็บข้อมูลจากคุกกี้ เราในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น จะสามารถขอลบข้อมูลพวกนั้นออกได้หรือไม่?

แม้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ระบุไว้ว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะขอเข้าถึง เปิดเผย หรือขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับตน (มาตรา 30),  ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (มาตรา 31), คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล (มาตรา 32) และ ขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ (มาตรา 33)  แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 4 กรณีนี้ คือ

📎เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา

📎เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

📎เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ

📎เมื่อเล็งเห็นว่า ข้อมูลนั้นถูกเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูล ยังมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูล (มาตรา 34), ขณะที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ (มาตรา 35)

และหากคุณคือผู้ประการ เจ้าของธุรกิจ หรือองค์กรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ PDPA  ซึ่งจำเป็นต้องมีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถยื่นขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ให้ OneFence ช่วยให้คุณปฏิบัติตาม PDPA อย่างถูกต้อง ผ่านระบบบริหารจัดการ สร้างช่องทางรับคำขอใช้สิทธิ (DSAR Automation) 

สนใจขอคำปรึกษา หรือรับบริการได้ที่ : https://uat.kan-tai.com/

 #PDPA #DSAR #ข้อมูลส่วนบุคคล #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPC #สคส #Securitypitch