แพ็กเกจไหนที่เหมาะสมกับคุณ? ดูรายละเอียดได้เลย!

มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก)
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต)
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่)
ตัวแทน
จำหน่าย
จำนวน user (อีเมล) 100 300 จำไม่กัด ติดต่อเรา
จำนวนเทมเพลตนโยบายที่มีให้ 5 10 จำไม่กัด
จำนวนนโยบาย ประกาศ และเอกสารที่สร้างได้ 20 50 จำไม่กัด
ปรับแต่งเนื้อหา โลโก้ สี สไตล์ของนโยบาย
แดชบอร์ดและรายงาน จำกัด ปรับแต่งได้ ปรับแต่งได้
แปลงนโยบายเดิมที่มีอยู่ เป็นดิจิทัล
ประวัติเวอร์ชันและสถานะของนโยบาย
กระบวนการสร้างและบริหารนโยบายในรูปแบบดิจิทัล
แจ้งเตือนกำหนดการทบทวน/สิ้นสุดการใช้งานนโยบาย
แจ้งเตือนเมื่อกฎหมายมีการอัปเดต
พีเจอร์การประเมินและติดตามระดับความตระหนักรู้
จำนวนผู้รับแบบประเมิน/การแจ้งประกาศที่ส่งได้ต่อเดือน 50 100 ไม่จำกัด
ปรับเปลี่ยนโลโก้
จัดการสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน
จัดการลำดับชั้นภายในองค์กร
การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ Email, Live Chat Email, Live Chat, Private Group Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour)
 • ราคาไม่รวม Vat
 • ฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจฟรี
 • ดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม, กำหนดกระบวนการตรจสอบ และประกาศใช้, เผยแพร่นโยบายฯ ไปยังพนักงาน, สร้างแบบทดสอบประเมินความเข้าใจในนโยบายฯ
 • *PDPA Consulting : 4 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 1 ชม.)
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก)
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต)
ตัวแทน
จำหน่าย
จำนวน user (อีเมล) 20 ไม่จำกัด ติดต่อเรา
จำนวนแบบคำขอใช้สิทธิ์ 20 ไม่จำกัด
จำนวน Workflow 15 ไม่จำกัด
จำนวนเจ้าของข้อมูล 400 ไม่จำกัด
จำนวนระบบอื่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ 10 ไม่จำกัด
การแจ้งเตือนเมื่อมีภาระงาน
ปรับแต่ง Workflow ได้ตามต้องการ
ปรับเปลี่ยนโลโก้
จัดการสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน
จัดการลำดับชั้นภายในองค์กร
การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ Private Group Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour)
 • ราคาไม่รวม Vat
 • *PDPA Consulting : 4 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 1 ชม.)
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก)
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต)
ตัวแทน
จำหน่าย
จำนวนกิจกรรมประมวลผล 50 ไม่จำกัด ติดต่อเรา
จำนวนชุดข้อมูล 100 ไม่จำกัด
จำนวนแบบประเมินความเสี่ยง 150 ไม่จำกัด
จำนวนกระแสข้อมูล 50 ไม่จำกัด
จำนวนหน่วยงาน 10 ไม่จำกัด
จำนวนวัตถุประสงค์การประมวลผล 50 ไม่จำกัด
การช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ Email, Live Chat Email, Live Chat, Private Group, *PDPA Consulting (Working Hour)
 • ราคาไม่รวม Vat
 • *PDPA Consulting : 4 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 1 ชม.)
มาตรฐาน
(ธุรกิจขนาดเล็ก)
โปร
(ธุรกิจกำลังเติบโต)
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่)
ตัวแทน
จำหน่าย
ปริมาณในการจัดเก็บ 90GB/m 180GB/m 360GB/m ติดต่อเรา
ระยะเวลาในการจัดเก็บ 90 วัน 90 วัน 90 วัน
Log Archiving 6 เดือน 1 ปี 2 ปี
เก็บ Log ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 60
รองรับ Network Time
Role Based Access Control
Multi Factor Authentication
การจัดการลำดับชั้นภายในองค์กร
Data Hashing
บริหารจัดการผ่านระบบ Cloud
Audit Log
แจ้งเตือนเมื่อการส่ง Log มีปัญหา
แดชบอร์ดแบบ Real time
Log Analytics
แจ้งเตือนผ่าน Email , Line
การช่วยเหลือ ดูแล ให้บริการ Email, Live Chat Email, Live Chat, Private Group "Email, Live Chat,Private Group, Support Manager"
 • ราคาไม่รวม Vat
 • เพิ่ม 1 โดเมน + 1 User ราคา 1,500 บาท
 • *หมายเหตุ : กรณีต้องการเพิ่มปริมาณ และระยะเวลาการจัดเก็บ - ติดต่อเซลล์
องค์กร
(องค์กรขนาดใหญ่)
ตัวแทน
จำหน่าย
จำนวนผู้ใช้งานระบบ 10 ติดต่อเรา
อัปเดตเทมเพลมแบบประเมินตามมาตรฐานอยู่เสมอ
จำนวนแบบสอบถาม หรือ แบบประเมินที่สร้างเองได้ 10
จำนวนผู้ตอบแแบบสอบถาม 150
จัดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
มอบหมายภาระงาน
แดชบอร์ด และรายงานผลลัพธ์ ปรับแต่งได้
การช่วยเหลือ ดูแล ให้บริการ Email, Live Chat, Private Group, Super Manager
 • ราคาไม่รวม Vat
 • *หมายเหตุ : กรณีต้องการจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม มากกว่า 150 - ติดต่อเซลล์

มีข้อสงสัย ลองดูตรงนี้ก่อน

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถอัปเกรดหรือดาวน์เกรด / เปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาหรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อพูดคุยกับทางทีมเซลล์ของเรา เพื่อปรึกษาเรื่องแพ็กเกจได้เสมอ

 ต้องการทราบราคาต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อเซลล์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat, อีเมล sales@securitypitch.com, หรือ โทร. 02-103-6462

ยังมีข้อสงสัย ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง

ติดต่อเรา
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง