Data Mapping

จัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) ประเมินความเสี่ยง และรองรับการสร้างภาพความเชื่อมโยงของกระแสข้อมูล (Data Flow)

รวมศูนย์ความยินยอมทั้งจากโดเมน เบราว์เซอร์ แอป และอุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อสร้างเส้นทางการตรวจสอบอย่างละเอียดตามข้อกำหนด PDPA

  • สร้างบันทึกกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA)  พร้อมรายละเอียดตามที่ PDPA และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  • กำหนด Legal Basic ของแต่ละกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม
  • ตรวจสอบกิจกรรมที่มีการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCookie Consent Management, Consent Management และ DSAR Automation
  • Export รายงานเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ โดยกำหนดระยะเวลาการออกรายงานภาพรวมเป็นรายวัน รายเดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
  • จัดทำรายงานสรุป และ Dashboard โดยสามารถสร้าง แก้ไข และยกเลิกรูปแบบรายงานได้

ระบุชุดคลังข้อมูล (Data Inventory) ได้

สามารถระบุชุดคลังข้อมูล (Data Inventory) ที่ใช้ในการกิจกรรมการประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subjects) เช่น ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information: PII), ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Legal Basis) เป็นต้น

ตรวจสอบที่ส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่มีการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Cross-border Transfer) โดยตรวจสอบกิจกรรมที่ส่งข้อมูลไปยังประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ได้

การระบุความเสี่ยงต่อสิทธิของบุคคล

สามารถระบุความเสี่ยงจากการประเมินผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ลงในกิจกรรมที่บันทึกในรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA)โดยแบ่งเป็นระดับผลการประเมิน สูง กลาง ต่ำ (High Medium  Low) ตามที่กำหนดได้

จัดทําบันทึกรายการ

เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได้

การระบุความเสี่ยงต่อสิทธิของบุคคล

สามารถระบุความเสี่ยงจากการประเมินผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ลงในกิจกรรมที่บันทึกในรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) โดยแบ่งเป็นระดับผลการประเมิน สูง กลาง ต่ำ (High Medium  Low) ตามที่กำหนดได้

แสดงภาพแผนผังการเชื่อมโยง

สามารถแสดงภาพแผนผังการเชื่อมโยงของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Diagram) โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงระหว่าง องค์กร (Organization), หน่วยงาน (Entity), บริการ (Service), กิจกรรมการประมวลผล (Activity), ทรัพย์สินที่มีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Asset), และเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการทรัพย์สิน (Vendor) ได้

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

มีข้อสงสัย ลองดูตรงนี้ก่อน

คำถามที่พบบ่อย

Data Mapping คืออะไร และทำงานอย่างไร

เครื่องมือที่จะช่วยสร้างภาพความเชื่อมโยงของกระแสข้อมูล (Data Flow) ที่ไหลภายในองค์กร เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการที่ชัดเจน พร้อมจัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)

ระบบสามารถจัดบันทึกการประมวลผลได้บนระบบเลยหรือไม่?

สามารถจัดทำผ่านระบบได้เลย เพียงทำการเพิ่มเติมชุดข้อมูล หน่วยงาน เพื่อสร้างบันทึกรายการประมวลผลที่สามารถดูข้อมูลได้อย่างง่าย

ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลมาตรการควบคุมได้หรือไม่?

สามารถเพิ่มได้ ผ่านเมนูมาตรการควบคุม เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมบันทึกกิจกรรมการประมวลผล

ระบบมีการจัดทำแผนภาพของข้อมูลที่ไหลเวียนภายในองค์กรหรือไม่?

ระบบสามารถมีการจัดทำแผนภาพของกระแสข้อมูล ผ่านชุดข้อมูลของหน่วยงานให้สามารถอ่านและเข้าใจง่ายม่กยิ่งขึ้น

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง