privacy law

ส่อง Privacy Law ทั่วโลก ปี 2024zz122

เทรนด์ Privacy Law ทั่วโลกเป็นยังไงบ้าง Security Pitch พาส่องเทรนด์ Privacy Law ปีนี้ […]

Read More
Data Privacy with ESG

Data Privacy สำคัญอย่างไร ในกรอบ ESGzz122

Data Privacy หรือ ข้อมูลความเป็นส่วนตัว ที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการรวบรวม จัดเก็บ จัดการ และแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายต่างๆ เช่น […]

Read More
PDPA

ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPAzz122

#PDPACase | ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPA เป็นเวลากว่า 7 เดือนแล้ว […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง