Threads

นักวิจัยเผย Threads กำลังกลายเป็นความน่ากังวลใจด้าน ‘ความเป็นส่วนตัว’zz116

เพียง 10 ชั่วโมงหลังการเปิดตัวของแอปฯ Threads ก็มีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วกว่า 10 ล้านคน นี่คงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า ในตอนนี้คงไม่มีโซเชียลมีเดียไหนที่มาแรงแซงทางโค้งได้เท่ากับ Threads […]

Read More
GDPR

5 เคสที่ถูกปรับสูงสุดฐานละเมิด GDPR zz116

#PDPAKnowledge | 5 เคสที่ถูกปรับสูงสุด ฐานละเมิด GDPR  ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสนใจเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองกันมากขึ้น เห็นได้จากการที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งถูกตัดสินให้มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในทวีปยุโรป […]

Read More

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง