Ransomware

Ransomware วายร้ายไซเบอร์คุกคามองค์กรไทยzz201

แรนซัมแวร์ (Ransomware) หรือที่เรียกว่า มัลแวร์เรียกค่าไถ่ นับเป็นอีกปัญหาใหญ่กระทบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งต่อองค์กรรัฐ​ และเอกชน เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มแฮ็กเกอร์นำเอาแรนซัมแวร์มาใช้โจมตีองค์กรด้านการศึกษา และสาธารณูปโภคหลักในหลายประเทศ […]

Read More

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง