policy

สร้างนโยบาย พร้อมประกาศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย Policy & Notice Managementzz48

การประกาศความเป็นส่วนตัว Privacy Notice และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ […]

Read More

Privacy Policy กับการเป็นองค์ประกอบสำคัญของกฎหมาย PDPAzz48

กลางปีนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ PDPA (Personal Data Protection Act) จะถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง